Dil ve Konuşma Güçlüğü

Dil ve Konuşma Güçlüğü

Dil ve konuşma güçlüğü; dil gelişiminde beklenen aşamalarda gecikmeler olması, konuşmanın, dikkati konuşana çekecek kadar normalden farklılık göstermesi ve iletişimin bozulduğu, koptuğu durumlardır. Konuşmanın akışında, ritminde, tizliğinde, vurgularında, ses birimlerinin çıkarılışında, eklemlenişinde, artikülasyonunda, anlamında bozukluk bulunmasıdır.

Alanında uzman, genç ve dinamik Dil ve Konuşma Terapistlerimizle, DİL VE KONUŞMA GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI ile hizmet vermekteyiz.