Category Archives: Dil ve Konuşma Güçlüğü

Dil ve konuşma terapisi

Dil ve Konuşma Terapisi

Dil ve Konuşma Terapisi Nedir?

Dil ve konuşma terapisi; bireyin, herhangi bir nedene bağlı olarak yaşadığı konuşma probleminin giderilmesi ve konuşmanın yeterli hale getirilmesi için uygulanan terapi hizmetidir.

Hangi tür konuşma bozukluklarında dil-konuşma terapisine ihtiyaç vardır?

 1. Akıcılık Bozuklukları (Kekemelik, Hızlı Bozuk Konuşma)
 2. Konuşma Sesi Bozuklukları (Artikülasyon Bozukluğu, Fonolojik Bozukluk)
 3. Gecikmiş Dil ve Konuşma
 4. Genetik Sendromlara Bağlı Dil ve Konuşma Gerilikleri
 5. Yaygın Gelişimsel Bozukluğa (Otizm) Bağlı Dil ve Konuşma Gerilikleri
 6. Serebral Palsi’ye Bağlı Dil ve Konuşma Gerilikleri
 7. Dudak Damak Yarığı Olanlarda
 8. İşitme Engelli Bireyler İçin
 9. Ses Terapisi
 10. Afazi, Apraksi, Dizartri
 11. Beyin Hasarı, Felç vb Durumlar Sonrasında Dil ve Konuşma Güçlüklerine Müdahale
 12. Yutma Bozuklukları

Kimler dil-konuşma terapisi verebilir?

Terapi için özel eğitimli kişilere ihtiyaç vardır. Herhangi bir sertifikaya sahip olmak, kişilere dil-konuşma terapisi yapma yetkisi vermez. Dil ve konuşma terapistleri, üniversitelerin ilgili bölümlerinden, bu alan için özel eğitim alırlar. Uzman olmayan kişilerden terapi almak öğrenme için kritik olan sürenin kaybına, ailenin maddi kaynaklarını yanlış yerlerde harcamasına, çocuğun negatif öğrenme yaşantıları geçirmesine neden olabilir.

Dil ve Konuşma Terapisinde Uygulanan Özel Eğitim Programı

Dil-konuşma terapisinde Dil Ve Konuşma Güçlüğü destek Eğitim Programı uygulanır.


Dil ve Konuşma Güçlüğünün Nedenleri

Dil ve Konuşma Güçlüğünün farklı nedenleri vardır. Bu nedenler iki grupta toplayabiliriz.

1- Yapısal Nedenler:

Konuşma bozukluklarının bazıları; konuşma organlarının yeteri kadar işlevsel olmamasından ve bazı yetersizliklerden kaynaklanır. Örneğin; dudak damak yarıklığı, diş problemleri, dilaltı bağının uzun olması, çene kasları, sinir sistemi zedelenmeleri (CP) , görme ve işitme yetersizliği, zihinsel yetersizlik…

2- Sosyal ve Psikolojik Nedenler:

Bazen konuşma bozukluklarında, konuşma organları normal gelişimde olduğu halde konuşma görevlerini gereği gibi yapamamaktadırlar. Bunun nedenleri arasında; evde konuşulan dilin niteliğinin bozuk olması, yabancı dil kullanılması, model olacak kişilerin azlığı, uyaran yetersizliği, yanlış öğrenmeler ve alışkanlıklar, aile içi şiddetli çatışmalar, uyum problemleri, içe kapanıklık, ekonomik ve göç sorunları…


Öğretmenlere Öneriler

Dil ve Konuşma Güçlüğü çeken öğrencilerle çalışan öğretmenlerimizin derslerinde daha rahat çalışabilmeleri için dikkat etmesi gerekenler

 • Öğrenciniz konuşurken sabırlı olmaya özen gösterin.
 • Öğrencinizle iletişime her zaman hazır olduğunuzu hissettirin.
 • Öğrencinizin konuşmaya istekli olmadığı durumlarda konuşması için zorlamayın.
 • Öğrenciniz konuşurken sorun yaşadığında cümlesini onun yerine tamamlamayın, sözcük eklemeyin.
 • Öğrencinizin konuşmasına müdahale etmeden, göz kontağını sürdürün.
 • Konuşmaya uygun jest ve mimikler kullanın ancak bunların abartılı olmamasına dikkat edin.
 • Öğrencinizin ne söylediğine odaklanın ve onu sözel etkinliklere katılmasını sağlamak için cesaretlendirin.
 • Siz konuştuktan sonra öğrencinizin size cevap vermesi için yeterli zaman tanıyın.
 • Öğrencinin iletişimini kolaylaştıracak araç ve gereçler (bilgisayar, vb.) kullanmasını destekleyin.
 • Öğrencinizin olumlu davranışlarını ödüllendirin.
 • Öğrencinizin söylediklerini anlamadıysanız, söylediğini tekrar etmesini isteyin.
 • Öğrenciniz etkinliklere katılmakta istekli olmadığında konuşması için zorlamayın öğrencinin kendini ifade etmesi olanak sağlayın.
 • Aile ve uzmanlarla iş birliği yaparak öğrencinizin dil ve konuşma güçlüğüne yönelik alınacak önlem ve stratejileri belirleyin.
 • Sınıftaki diğer öğrencilerle birlikte öğrencinizin dil ve konuşma becerileri ile güven duygusunu geliştirmesini sağlayacak tedbirleri belirleyin.
 • Öğrencinizi kendi içinde gösterdiği gelişme ile değerlendirin ve öğrencinizin yapamadıklarına değil yapabildiklerine yoğunlaşın.


Dil ve Konuşma Güçlüğü için ailelere öneriler

 • Çocuğunuzun özründen dolayı alay edileceği ortamlara girmemesini sağlayın.
 • Çocuğunuzdaki kekemelik yada konuşma probleminin nedeni sinirsel olabilir bunun için çocuk sinirlendiği durumlarda bu davranış sıklığını arttıracaktır, çocuğun mümkün olduğu zaman gergin stresli ortamlarda bulunmamasına özen gösteriniz, ev içindeki tartışmalardan çocuğunuzu mümkün olduğu kadar uzak tutunuz.
 • Çocuk sizinle konuşurken kelimeleri yanlış söylese de tutulsa da kekelese de sanki normal konuşuyormuş gibi davranınız dikkatinizi çocuğun konuşma şekline değil konuştuğu şeyin içeriğine veriniz.
 • Konuşma sırasında çocukta kekeleme görülür ise anne baba olarak profesyonelce çocuğun dikkatini başka yöne çekmeye çalışınız fakat bunu yaparken dikkatli olunuz ve çocuğun bunu bilinçli olarak yaptığınızın farkına varmamasını sağlayınız.
 • Günlük yaşamda çocuğunuz yanınızda iken ona çeşitli hikayeler anlatıp bu hikâyeleri size tekrar etmesini sağlayınız ayrıca yaşına uygun olarak kısa cevaplı sorular sorarak sizinle iletişime geçmesini sağlayınız.
 • Çocuk Yorgun yada isteksiz olduğu zamanlarda onu konuşmaya zorlamayınız.
 • Konuşma sırasında konuşma hızı ile ilgili olarak çocuktan bazı isteklerde bulunmayınız biraz daha hızlı konuş gibi cümleler sarf etmeyiniz.
 • Çocuğunuz kendi konuşma engelinin farkında ise bu konu ile ilgili olarak ona onu rahatlatıcı telkinlerde bulununuz bu durumun geçici bir durum olduğunu, kendi çabaları ile bu işin üstesinden gelebileceğini, herkesin başına gelebilecek bir durum olduğunu anlatınız, onu her koşulda sevdiğinizi dile getiriniz.
 • Bu konu ile ilgili olarak bir uzmandan da yardım alabilirsiniz.
 • Çocuğunuzun başarılı olabileceği daha az iletişim gerektiren ilgi ve yetenekleri doğrultusunda çeşitli beceri kurslarına eğitimlerine gönderiniz buralarda elde etmiş olduğu başarılara bağlı olarak çocuğun övülmesi hem kendini değerli hissetmesine hem de dikkatinin kekemelikten başka tarafa kaymasına neden olacaktır.
 • İlerleyen inatçı kekemeliklerde çocuğunuzu gözlemleyiniz ve çocuğunuzun en az hangi ortamlarda kekelemediğini belirleyiniz ve bu ortamların sayısını arttırmaya çalışınız çocuğunuzu da en az kekelemediği yerlerde konuşturmaya çalışınız.
 • Çocuklarda dil konuşma gecikmeleri yada bu alanda bir gerilik olduğuna kani olunur ise bu alanda vakit kayıp etmeden tıbbi tanılamasının yapılabilmesi için bir çocuk ve ergen psikiyatrisi doktoruna götürülmelidir. Tıbbi tanılamadan sonra burada hem çocuğun diline bağlı olarak ortaya çıkan stresi ve kaygıyı giderici farmakolojik destek sağlanabilir aynı zamanda alınacak rapor doğrultusunda çocuklar bu alandaki eksiklerini kapatmak için özel eğitim veren kurumlardan faydalanabilirler.

Bu işin üstesinden gelmenin temel bileşenlerinin sevgi, ilgi, sabır ve eğitim olduğunu unutmayınız…

Gecikmiş Konuşma Aile El Kitabı