• Konuşurken güçlük çekilmesi
  • Konuşmanın kolayca anlaşılamaması
  • Sesin şiddetinin ayarlanamaması ve özellikle kısık sesle konuşulması
  • Tekdüze bir konuşma stili kullanılması
  • Karşısındaki bireyi rahatsız edecek ölçüde sesler üretilmesi
  • Cümle kurmada güçlük çekilmesi
  • Kelime haznesinin dar olması
  • Ses veya hecelerin yutarak konuşulması
  • Anlaşılamayacak ölçüde hızlı konuşulması
  • İşaretlerle iletişim kurmaya çalışılması
  • Sözcüklerin ağızda gevelenmesi

iletişime geç

Sosyal Medyadan 
İletişime Geç