Disgrafi, yazma ve hecelemede sorun yaratan beyin temelli bir durumdur. Disgrafi genellikle tembellik, motivasyon eksikliği, dikkatsizlik veya gecikmiş görsel ve motor işleme ile gözden kaçırılır.  Berninger ve Wolf’a (2009) göre, çocuk aşağıdaki semptomlardan bazılarını göstermesi durumunda, disgrafi tanısı alabilir:

 • Kısa girişler yazarken parmaklara kramp girmesi.
 • Kolu L şekline bükmek gibi tek bilek, kol, gövde veya kağıt yönelimleri.
 • Yazılanları aşırı derecede silgiyle düzeltme.
 • Büyük ve küçük harfleri karıştırma
 • Tutarsız form ve harf boyutu veya tamamlanmamış harfler
 • Çizgilerin ve kenar boşluklarının yanlış kullanımı
 • Düşük kopyalama hızı
 • Yazarken ayrıntılara karşı dikkatsizlik
 • Sözlü ipuçlarına sık ihtiyaç duyulması
 • Yazmak için büyük oranda vizyona başvurmak (örneğin, formül yerine kopyalamaya ihtiyaç duymak)
 • Harflerin yetersiz okunabilirliği olması
 • Yazım ve yazılı kompozisyona müdahale eden el yazısı kalıpları
 • Muhtemelen kelime bulmayla ilgili zorluk da dahil olmak üzere, fikirlerini yazıya çevirme güçlüğü
 • Disgrafiyi 5 Kategori  Altında Toplayabiliriz
 • Görsel – Uzamsal Güçlükler:
  • Şekilleri ayırt etmede ve harflerin arasına boşluk bırakmada zorluk yaşar.
  • Harfleri soldan sağa düzgün sıra şeklinde yazmada zorlanır.
  • Düz satırda yazmada zorlanır.
  • Harita okuma, çizme ve boyamada zorlanırlar.
  • Metni yazarken çok zaman harcar.

                            İnce Motor Güçlükleri:

   • Yap – boz parçalarını birleştirmek, ayakkabı bağcıklarını bağlamak, kalemi tutmak ve basit bir metni yazmakta zorlanır.
   • Çocuğun makas kullanma ve oyun oynarken direktifleri takip etmede zorlanır.
   • Dille İlgili Güçlükler:
    • Fikirlerini kelimelere dökmekte zorlanır.
    • Konuşurken düşünme sıralarını kaybeder.
    • Direktifleri kolaylıkla takip edemezler.

    Heceleme ve El Yazısı İle İlgili Güçlükler:

    • Yazarak doğru heceleme yapmakta zorlanırlar.
    • Harflerin büyük ve küçüklüğünü kavramakta zorlanırlar.
    • Kendi el yazılarını okumak onlar için zordur.
    • Yazmaya karşı ilgileri azdır.
    • Yazma gerektiren çalışmalardan kaçarlar.

    Gramerini Anlamayla İlgili Güçlükler:

    • Gramer kullanımında güçlük çekerler.
    • Noktalama işaretlerini doğru kullanamazlar.
    • Yazarken noktalama işaretleri olmadan uzun cümleler yazar veya çoğunlukla virgül kullanır.
    • Cümle yapısıyla ilgili sorunlar yaşarlar.