Psikolojik Danışma ve Rehberlik Nedir?

 • Psikolojik danışma ve rehberlik; okulda başarı ve akademik gelişme, bireysel ve toplumsal ilişkiler, kişisel, eğitsel ve meslekî gelişim alanlarında grupla veya bireysel olarak öğrencilere, ihtiyaçlarını karşılamaları, sorunlarını gidermelerinde sistemli ve profesyonel bir yardım süreci ve hizmetleridir.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetlerinin Amacı Nedir? 

 • Okul öncesi eğitim ve ilköğretimde hizmetler genel olarak; öğrencinin kendisi, öğretmeni/öğretmenleri ve ailesi tarafından yetenek, beceri ve diğer özelliklerinin fark edilmesine, öğrencinin yetiştiği ortamın iyileştirilmesine, bireysel ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesine, etkili öğrenme ve çalışma becerileri ile motivasyonlarının artırılmasına, ilköğretim sonrası eğitime ve orta öğretime devam edemeyecekler için mesleğe yönlendirmeye yöneliktir.

Rehberlik Servislerinde Hangi Hizmetler Verilir? 

 • Psikolojik danışma 
 • Bireyi tanıma: Testler ve Test Dışı Teknikler  
 • Bilgi toplama ve yayma: seminerler, sunumlar, grup çalışmaları.. Vb.  
 • Yöneltme ve yerleştirme
 • Uygun üst öğrenim kurumuna yerleşmesini sağlama.
 • İzleme: Verilen hizmetlerin yararlı olup olmadığını belirleme. 
 • Alıştırma – oryantasyon Müşavirlik (konsültasyon): Yönetici, öğretmen ve velilere yönelik — 
 • Araştırma ve değerlendirme

 

Özel Eğitim Alanında Rehberlik ve Psikolojik Danışma

 Özel eğitim alanında, rehberliğin amacı, bireyin, çevresini, içinde bulunduğu toplumu tanımasına, yeteneklerini en uygun bir şekilde kullanmasını ve geliştirmesini, karşılaştığı problemleri çözme ve en uygun kararları alma yeterliliği kazanmasına, toplum içinde severek yapacağı bir iş sahibi olmasını sağlamaktır. Özel eğitimde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri, duruma göre değişik kurumlar tarafından yerine getirilmektedir. Çocuğun devam ettiği okul bunların dışında gelmektedir. Rehberlik merkezleri, hastane klinikleri, iş ve işçi bulma kurumu, rehabilitasyon merkezleri ile her engel alanı ilgili kurulmuş dernekler bu hizmeti yürütmeye çalışan kurumlar arasındadır.

 

Özel Gereksinimli Bireylerin Psikolojik Danışma Gerektiren Temel Sorunları

 Özel çocuklara yapılacak temel bazı rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri özet olarak aşağıda belirtilmiştir.

 1. Özel çocuklara okula ve okuldaki olanaklardan nasıl yararlanacakları konusunda rehberlik yapılmalıdır.
 2. Özel çocuklar başkaları ile özellikle karşı cins ile sosyal ilişkiler kurma ve devam ettirmede psikolojik yardıma ihtiyaç gösterir.
 3.  Özel ve özelliklede korunmaya muhtaç çocuklar uygun şekilde beslenme alışkanlığı geliştirme, neyin, ne zaman ve ne miktarda nasıl yeneceği konusunda yardıma ihtiyaçları vardır.
 4.  Özel çocuklar yaşamlarını çeşitlendirme ve zenginleştirmek için boş zamanlarını yararlı ve hoş geçirme ve değerlendirmede rehberliğe ihtiyaç duyarlar.
 5.   Özel ve korunan çocukların sosyal yaşantıları sınırlı olduğundan toplumsal ve sosyal olayları anlamada zorluk çekerler.
 6.  Meslek veya iş seçme, işyerine uyum sağlama ve işini devam ettirmede de çocukların önemli problemleri olmaktadır. 
 7.  Eş seçme, evlenme, aile sorumlulukları ve aile hayatının devamlılığını sağlamada sürekli yardıma gereksinim duymaktadır.
 8.  Duygusal ve ruhsal problemlerin çözümünde sürekli sistemli yardım almaları gerekir. 
 9. Özel çocuklar belirli derecede ekonomik ve sağlık problemleri ile yüz yüzedir.